Gerek evlerimizde gerekse işyerlerimizde hepimizin korkulu rüyasıdır hırsızlık. Hdi, Neova, Gulf Sigorta Hırsızlık Sigortası bu korkularınızı ortadan kaldıran bir hizmet. Hırsızlık Sigortası ile evinizdeki ev eşyalarınızı, işyerlerinizdeki, ticarethane, ambar, depo, ardiye veya imalathanelerinizdeki mal, büro eşyası ve demirbaşlarınızı, banka, büro, muayenehane ve laboratuvarlarınızdaki eşyalarınızı, hırsızlık tehlikesine karşı güvenceye alabilirsiniz. Ayrıca ev eşyaları içinde bulunan kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher , değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş kıymetli taş ve inciler, pul ve para koleksiyonları da bunlara ait bedellerin poliçeye yazılması ve kilit altında saklanması koşuluyla teminat altına alınabilir.

Hırsızlık Sigortası ile eşya ve mallarınızın hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacakları ziya ve zararları teminat altına alabilirsiniz.Hırsızlığın;
Kırma, delme, yıkma, devirme, zorlama, tırmanma ve aşma suretiyle sigortalı mahale girilerek, Kaybolan, çalınan veya uydurularak elde edilen anahtarla veya başka aletler veya şifre yardımı ile kilit açma suretiyle girilerek, Sigortalı yerlere gizlice girilerek veya saklanarak, Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, yapılması halinde sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınır.
Hırsızlık Sigortaları sigortalanan rizikoya göre;


Ticari Hırsızlık
, Sivil Hırsızlık, Kasa Hırsızlık, Emniyeti Suistimal, Taşınan Para şeklinde sınıflandırılabilir.

   Kasa Hırsızlık Sigortası
   Hırsıza kilit dayanmaz derler. Kötü niyetli kişilerin zaman zaman çeşitli yöntemler geliştirerek kasaları, hatta banka kasalarını bile soyduğunu gazetelerde okuyor, filmlerde izliyoruz.
Hdi, Neova, Gulf Sigorta’ nın Hırsızlık Sigortaları kapsamında özel bir uygulama da Kasa Hırsızlığı Sigortası. Banka, ticarethane,işletme, kurum ve konutlarda kasa içinde saklanan para, kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, külçe veya işlenmiş altın, değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş değerli taş ve inciler, bedellerinin poliçede belirtilmesi ve kasada saklanması koşuluyla, sigortalının ailesinin, işyerlerinde çalışanların, hırsızlar tarafından zor ve şiddet kullanılarak ölüm tehdidi, yaralama veya öldürme eylemleriyle gerçekleştirilen hırsızlıkları kapsamaktadır.
Ayrıca grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinden yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve zararlar da istendiğinde ek teminat olarak sigorta kapsamına dahil edilebilir.


 
Cam Kırılması Sigortası
   Lİberty Sigorta Cam Kırılması Sigortası ile, yerlerine takılı bulunan cam ve aynalarınızın kırılmasından doğan hasarlarınız, teminat altına alıyor. Bu teminata, camların takılma harcamaları da dahildir. İstendiğinde, cam ve aynalar üzerinde bulunan yazı ve süslemelerde teminata dahil edilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.